Phytopresso Ltd („nás“, „my“ nebo „naše“) provozuje webovou stránku www.phytopresso.com („služba“).

V souladu s evropským GDPR platným od 25. května 2018 vás tato stránka informuje o našich zásadách týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů, když používáte naši službu, a o možnostech, které jste s těmito údaji spojili.

Vaše údaje používáme k poskytování a zlepšování Služby. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami. Pokud není v těchto Zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, výrazy použité v těchto Zásadách ochrany osobních údajů mají stejný význam jako v našich Podmínkách a podmínkách, které jsou dostupné z www.phytopresso.com

1) Definice

Osobní data

Osobními údaji se rozumí údaje o žijícím jednotlivci, který může být identifikován z těchto údajů (nebo z těchto a dalších informací, které máme v držení nebo které pravděpodobně získáme).

Údaje o použití

Údaje o používání jsou údaje shromažďované automaticky buď generované používáním Služby, nebo ze samotné infrastruktury Služby (například doba trvání návštěvy stránky).

Soubory cookie

Cookies jsou malé kousky dat uložené v zařízení Uživatele.

Správce údajů

Správcem údajů se rozumí osoba, která (ať už sama nebo společně nebo společně s jinými osobami) určuje účely a způsob, jakým jsou nebo mají být osobní údaje zpracovávány.

Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů jsme správcem vašich údajů.

Zpracovatel dat (nebo poskytovatel služeb)

Zpracovatelem údajů (nebo Poskytovatelem služeb) se rozumí jakákoli osoba (jiná než zaměstnanec Správce údajů), která zpracovává údaje jménem Správce údajů.

Za účelem efektivnějšího zpracování vašich údajů můžeme využít služeb různých poskytovatelů služeb.

Subjekt údajů

Subjekt údajů je každá žijící fyzická osoba, která je subjektem osobních údajů.

Uživatel

Uživatel je fyzická osoba, která používá naši Službu. Uživatel odpovídá Subjektu údajů, který je subjektem Osobních údajů.

2) Shromažďování a používání informací

Shromažďujeme několik různých typů informací pro různé účely, abychom vám mohli poskytovat a zlepšovat naše služby.

3) Typy shromažďovaných dat

Osobní data

Při používání naší služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, které lze použít k tomu, abychom vás kontaktovali nebo identifikovali („osobní údaje“). Osobně identifikovatelné informace mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na:

· Emailová adresa

· Jméno a příjmení

· Telefonní číslo

· Adresa, stát, provincie, PSČ, město

Soubory cookie a údaje o používání

Pokud jste se rozhodli přihlásit k odběru newsletterů od nás, můžeme vaše osobní údaje použít k tomu, abychom vás kontaktovali s newslettery, marketingovými nebo propagačními materiály a dalšími informacemi, které by vás mohly zajímat. Můžete se odhlásit z přijímání jakékoli nebo všech těchto zpráv od nás pomocí odkazu pro zrušení odběru nebo pokynů uvedených v jakémkoli e-mailu, který zašleme, nebo nás kontaktujete.

Údaje o použití

Můžeme také shromažďovat informace o tom, jak se ke Službě přistupuje a jak ji používá („Údaje o používání“). Tyto údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho počítače (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší služby, které navštívíte, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Sledování dat souborů cookie

Používáme soubory cookie a podobné technologie sledování ke sledování aktivity v naší službě a uchovávání určitých informací.

Cookies jsou soubory s malým množstvím dat, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor. Cookies jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webové stránky a ukládány do vašeho zařízení. Používanými technologiemi sledování jsou také majáky, značky a skripty ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšení a analýze naší služby.

Svému prohlížeči můžete dát pokyn, aby odmítal všechny soubory cookie nebo aby uvedl, kdy se soubor cookie odesílá. Pokud však cookies nepřijmete, možná nebudete moci používat některé části naší Služby.

Příklady souborů cookie, které používáme:

· Soubory cookie relace. K provozování naší služby používáme soubory cookie relace.

· Preferenční soubory cookie. Preferenční cookies používáme k zapamatování vašich preferencí a různých nastavení.

· Bezpečnostní soubory cookie. Bezpečnostní soubory cookie používáme pro účely zabezpečení.

· Použití dat

Phytopresso používá shromážděná data k různým účelům:

· Poskytovat a udržovat naši Službu

· Abychom vás informovali o změnách naší Služby

· Abychom vám umožnili účastnit se interaktivních funkcí naší Služby, pokud se tak rozhodnete

· Poskytovat zákaznickou podporu

· Shromažďovat analýzy nebo cenné informace, abychom mohli zlepšit naši službu

· Ke sledování používání naší Služby

· Zjišťovat, předcházet a řešit technické problémy

· Abychom vám mohli poskytovat novinky, speciální nabídky a obecné informace o dalším zboží, službách a událostech, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste si již zakoupili nebo na které jste se dotazovali, pokud jste se nerozhodli takové informace neobdržet

Uchovávání dat

Phytopresso bude uchovávat vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (například pokud jsme povinni uchovávat vaše údaje v souladu s platnými zákony), řešení sporů a prosazování našich právních dohod a zásad.

Údaje o používání budeme uchovávat také pro účely interní analýzy. Údaje o používání jsou obecně uchovávány po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tyto údaje používány k posílení zabezpečení nebo ke zlepšení funkčnosti naší Služby nebo kdy jsme ze zákona povinni uchovávat tyto údaje po delší časové období.

Přenos Dat

Vaše informace, včetně osobních údajů, mohou být přenášeny – a udržovány na – počítačích umístěných mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony na ochranu dat mohou lišit od zákonů vaší jurisdikce.

Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů následovaný odesláním takových informací představuje váš souhlas s tímto převodem.

Společnost Phytopresso podnikne všechny kroky, které jsou přiměřeně nezbytné, aby zajistila, že s vašimi údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, a že nedojde k žádnému přenosu vašich osobních údajů do organizace nebo země, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontroly včetně zabezpečení vašeho údaje a další osobní údaje.

4) Zpřístupnění údajů

Právní požadavky

Phytopresso může zpřístupnit vaše osobní údaje v dobré víře, že taková akce je nezbytná pro:

· Dodržet zákonnou povinnost

· K ochraně a obraně práv a majetku Vitabiotics Ltd

· Zabránit nebo prošetřit možné protiprávní jednání v souvislosti se Službou

· Chránit osobní bezpečnost uživatelů Služby nebo veřejnosti

· Na ochranu před právní odpovědností

Zabezpečení dat

Bezpečnost vašich dat je pro nás důležitá, ale pamatujte, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Jako další bezpečnostní problém si prosím buďte jisti, že po dokončení transakce nebudou údaje o vaší kreditní kartě uloženy v naší databázi spolu s vašimi dalšími osobními údaji.

Vaše práva

Cílem společnosti Phytopresso je podniknout přiměřené kroky, které vám umožní opravit, upravit, odstranit nebo omezit používání vašich osobních údajů.

Kdykoli je to možné, můžete své osobní údaje aktualizovat přímo v sekci nastavení účtu. Pokud nemůžete změnit své Osobní údaje, kontaktujte nás, abychom provedli požadované změny.

Pokud si přejete být informováni, jaké osobní údaje o vás uchováváme, a pokud chcete, aby byly odstraněny z našich systémů, kontaktujte nás.

Za určitých okolností máte právo:

Pro přístup a získání kopie osobních údajů, které o vás uchováváme

Opravit jakékoli osobní údaje uchovávané o vás, které jsou nepřesné

Požádat o vymazání osobních údajů, které o vás máme

Vezměte prosím na vědomí, že před odpovědí na takové požadavky vás požádáme o ověření vaší totožnosti.

5) Poskytovatelé služeb

Přehled

Můžeme zaměstnávat společnosti a jednotlivce třetích stran, aby zprostředkovávali naši Službu („Poskytovatelé služeb“), poskytovali Službu naším jménem, ​​poskytovali služby související se Službou nebo nám pomáhali analyzovat, jak je naše Služba používána.

Tyto třetí strany mají přístup k vašim osobním údajům pouze za účelem provádění těchto úkolů naším jménem a jsou povinny je nezveřejňovat ani používat k žádnému jinému účelu.

Analytics

Můžeme využít poskytovatele služeb třetích stran ke sledování a analýze používání naší služby.

Google Analytics

Google Analytics je webová analytická služba nabízená společností Google, která sleduje a hlásí návštěvnost webových stránek. Google používá shromážděná data ke sledování a monitorování používání naší služby. Tato data jsou sdílena s dalšími službami Google. Google může shromážděná data použít k kontextualizaci a personalizaci reklam své vlastní reklamní sítě. Můžete se odhlásit ze zpřístupnění své aktivity ve službě Google Analytics instalací doplňku prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics.

Doplněk brání JavaScriptu Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) ve sdílení informací s Google Analytics o aktivitě návštěv.

Další informace o postupech ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na webové stránce s podmínkami ochrany osobních údajů společnosti Google: www.google.com/intl/cs/policies/privacy/

Remarketing podle chování

Phytopresso používá remarketingové služby k inzerci na webových stránkách třetích stran poté, co jste navštívili naši Službu. My a naši dodavatelé třetích stran používáme soubory cookie k informování, optimalizaci a zobrazování reklam na základě vašich minulých návštěv naší služby.

Google AdWords

Remarketingovou službu Google AdWords poskytuje společnost Google Inc. Můžete se odhlásit ze služby Google Analytics pro grafickou reklamu a přizpůsobit reklamy v reklamní síti Google na stránce Nastavení reklam Google: www.google.com/settings/ads Google také doporučuje nainstalovat Doplněk prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics – tools.google.com/dlpage/gaoptout – pro váš webový prohlížeč. Doplněk prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics poskytuje návštěvníkům možnost zabránit shromažďování a používání jejich údajů službou Google Analytics.

Další informace o postupech ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na webové stránce s podmínkami ochrany osobních údajů společnosti Google: www.google.com/intl/cs/policies/privacy

Facebook

Službu Facebook remarketing poskytuje Facebook Inc. Více o zájmově orientované reklamě od Facebooku se můžete dozvědět na adrese www.facebook.com/help/164968693837950. Chcete-li se odhlásit ze zájmově orientovaných reklam na Facebooku, postupujte podle těchto pokynů z Facebooku: www.facebook.com/help/568137493302217 Facebook dodržuje Samoregulační principy pro online behaviorální reklamu vytvořené Digital Advertising Alliance. Můžete se také odhlásit z Facebooku a dalších zúčastněných společností prostřednictvím Digital Advertising Alliance v USA www.aboutads.info/choices, Digital Advertising Alliance of Canada v Kanadě http://youradchoices.ca/ nebo European Interactive Digital Advertising Alliance in Europe http://www.youronlinechoices.eu/ nebo se odhlaste pomocí nastavení vašeho mobilního zařízení.

For more information on the privacy practices of Facebook, please visit Facebook’s Data Policy:www.facebook.com/privacy/explanation

Platby

V rámci Služby můžeme poskytovat placené produkty a/nebo služby. V takovém případě využíváme pro zpracování plateb služby třetích stran (např.

Údaje o vaší platební kartě nebudeme uchovávat ani shromažďovat. Tyto informace jsou poskytovány přímo našim zpracovatelům plateb třetích stran, jejichž použití vašich osobních údajů se řídí jejich Zásadami ochrany osobních údajů. Tito zpracovatelé plateb dodržují standardy stanovené organizací PCI-DSS spravovanou Radou pro bezpečnostní standardy PCI, což je společné úsilí značek jako Visa, Mastercard, American Express a Discover. Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečné zpracování platebních informací.

Zpracovatelé plateb, se kterými spolupracujeme, jsou:

Stripe

Jejich Zásady ochrany osobních údajů si můžete prohlédnout na Stripe

Odkazy na jiné stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné stránky, které neprovozujeme. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na web této třetí strany. Důrazně vám doporučujeme, abyste si prostudovali Zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran.

Soukromí dětí

Naše služba neoslovuje nikoho mladšího 18 let (dále jen „děti“).

Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od nikoho mladšího 18 let. Pokud jste rodič nebo opatrovník a víte, že nám vaše děti poskytly osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje od dětí bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto informací z našich serverů.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Naše Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Dáme vám vědět e-mailem a/nebo nápadným oznámením v naší službě, než změna nabude účinnosti, a aktualizujeme „datum účinnosti“ v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tyto Zásady ochrany osobních údajů kvůli případným změnám. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů jsou účinné, když jsou zveřejněny na této stránce.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte prosím náš zákaznický servis – klikněte na odkaz:

6) Zásady používání cookies Phytopresso používá cookies

Soubor cookie je malý textový soubor, který obsahuje některé informace, které mohou být předávány tam a zpět mezi vaším prohlížečem (např. Internet Explorer, Chrome, Firefox nebo Safari) a počítačem, na kterém je spuštěna webová stránka (obvykle web, který soubor cookie nastavil). Je to pouze prostý textový soubor, neobsahuje žádný kód a nemůže nic dělat. Většina webů je nastavuje a mnohé bez nich nemohou správně fungovat. Obvykle obsahují pouze identifikátor, aby server věděl, že tohoto návštěvníka již viděl. To znamená, že se například někdo může přihlásit na webovou stránku a zůstat přihlášen, může si nastavit preference nebo se mu opakovaně nezobrazovat stejné informace. Pokud by webová stránka nepoužívala soubory cookie, myslela by si, že jste nový uživatel pokaždé, když se přesunete na jinou stránku. Chcete-li se dozvědět více o cookies a k čemu slouží, přečtěte si více na www.allaboutcookies.org

Jaké typy souborů cookie používáme?

Kategorie 1 — Nezbytně nutné soubory cookie

Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, abyste mohli procházet naše webové stránky a používat jejich funkce. Bez těchto souborů cookie nelze poskytovat služby, jako jsou nákupní košíky.

Kategorie 2 — Výkonové soubory cookie

Tyto soubory cookie shromažďují informace o tom, jak používáte naše webové stránky – například, které stránky nejčastěji navštěvujete. Tyto údaje mohou být použity k optimalizaci našich webových stránek a k usnadnění navigace. Tyto soubory cookie se také používají k informování přidružených společností, zda jste přišli na naše webové stránky od přidružené společnosti a zda vaše návštěva vedla k použití nebo nákupu produktu nebo služby od nás, včetně podrobností o zakoupeném produktu nebo službě. Tyto soubory cookie neshromažďují informace, které vás identifikují. Všechny informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou agregované, a proto anonymní.

Kategorie 3 — Funkční soubory cookie

Tyto soubory cookie umožňují našim webovým stránkám zapamatovat si volby, které při procházení provedete. Můžeme například uložit vaši zeměpisnou polohu do souboru cookie, abychom zajistili, že vám zobrazíme naše webové stránky lokalizované pro vaši oblast. Můžeme si také pamatovat preference, jako je velikost textu, písma a další přizpůsobitelné prvky webu. Mohou být také použity ke sledování toho, jaké doporučené produkty nebo videa byly zhlédnuty, aby se předešlo opakování. Informace, které tyto soubory cookie shromažďují, vás osobně neidentifikují a nemohou sledovat vaši aktivitu při procházení webů jiných než Vitabiotics.

Jaká nastavení potřebujete pro soubory cookie?

Pro procházení stránek Phytopresso se doporučuje ponechat zapnuté cookies pro www.lylnordic.com. Nastavení souborů cookie můžete ovládat v nastavení kontroly souborů cookie vašeho prohlížeče. Zde najdete, jak změnit nastavení většiny oblíbených prohlížečů. Upozorňujeme, že můžete ztratit některé funkce na webech, pro které to děláte.

 1. Kdo je správcem údajů? Test
 2. Jaké osobní údaje shromažďujeme?
 3. Jak používáme osobní údaje, které shromažďujeme?
 4. Jaký je náš právní základ pro zpracování vašich osobních údajů?
 5. Kdo bude zpracovávat vaše údaje?
 6. Přenos dat mimo Evropskou unii
 7. Jak dlouho vaše údaje uchováváme?
 8. Vaše práva
 9. Bezpečnost
 10. Reklamace
 11. Změny tohoto oznámení
 12. Legislativní odkazy a užitečné odkazy